Projecte Educatiu

Projecte Educatiu

Principis del nostre Projecte Educatiu


La cura de totes les persones. 
L’escolta i del diàleg respectuós.
La valoració i acceptació de la diversitat.
La participació.
La formació de l’equip docent com una responsabilitat personal i professional.
La qualitat dels espais i entorns.
El centre com a espai de convivència i d’intercanvi relacional entre adults i infants. 
El centre com a espai d’infants, que parteix de la mirada dels nens i de les nenes. L’adult ha d’interpretar aquesta mirada i crear un entorn coherent amb els processos de vida dels infants.
La relació amb l’entorn.
Un projecte educatiu democràtic i participatiu, compromès amb les persones i capaç de transformar els conflictes en aspectes positius per a la reflexió.
La presa de decisions consensuades sempre a través d’una actitud d’escolta i valoració de les diferents creences.

Linies de funcionament


A continuació presentem les línies generals de funcionament amb els infants que formen part del nostre Projecte Educatiu. Aquestes  permeten que el que passa al centre esdevingui d’una manera el més natural possible i en un ambient relaxat.


REBUDA
Els infants arriben al centre i oferim als infants un “bon dia” individualitzat. L’arribada amb horaris flexibles dels nens i nenes permet una acollida inicial més personalitzada i propera: poder-nos saludar, parlar individualment… Les famílies si ho desitgen es poden quedar tota l'estona que vulguin.


SORTIDES
Les sortides també són amb horari flexible, això permet que els infants puguin rebre un comiat individualitzat per part de les mestres. Com que les famílies van a buscar el seu fill o filla l'infant pot ser que expliqui alguna vivència del dia o ensenyi alguna creació.

EL MESTRE O LA MESTRA COM A ACOMPANYANT
Entenem el centre com un espai d’acompanyament i respecte pels processos de vida dels infants. Convivim amb els nens i les nenes amb la voluntat que se sentin reconeguts, acceptats i estimats i puguin créixer en equilibri i benestar. En tot aquest procés les mestres acompanyem els infants, els observem, hi som presents, proposem, però no condicionem i no fem judicis. Les mestres organitzem el temps i l’espai per afavorir l’autonomia dels nens i de les nenes, evitant una excessiva intervenció per part de l’adult. Aquest acompanyament permet que cada infant pugui SER.


LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES
La participació de les famílies és un dels pilars fonamentals del nostre Projecte Educatiu. Entenem el centre com una comunitat on famílies i mestres acompanyem els infants en el seu creixement. És per aquest motiu que el centre facilita la participació i implicació de les famílies per exemple destinant molts moments a què els pares i mares puguin estar a al centre.


L’ANGLÈS, UN PROCÉS NATURAL
La llengua anglesa s’introdueix des dels 0 anys, i es considera que aquest l'intercanvi lingüístic s’ha de produir en un marc natural. Per tal d’acomplir aquest propòsit, al centre totes les mestres sempre parlen als infants en anglès: en tots els moments del dia, en totes les activitats, al pati, al menjador… independentment de la tasca que estiguin fent els nens i les nenes.


LA RELACIÓ AMB L’ENTORN
Cal un treball conjunt per part de tot el que intervené en el creixement dels infants: centre, família i entorn. És per aquest motiu que el centre és obert al barri, i que sentim que cal dur a terme accions que permetin als infants sentir aquestes parts com un tot en la seva vida.


ANAR AL LAVABO I A BEURE AIGUA
Considerem que anar al lavabo i a beure aigua són necessitats fisiològiques independents de cada infant, i que es produeixen en moments diferents per cada nen o nena. Per tant, cada infant va al lavabo i a beure aigua quan ho necessita, de manera lliure i mai de manera rutinària.


ADAPTACIÓ AL CENTRE A LES FAMÍLIES
L’adaptació al centre és l’inici d’un llarg període i volem que sigui un procés tranquil i suau. Per això contemplem la possibilitat que les famílies puguin estar amb els seus fills i filles al centre durant tota la jornada, mentre dura l’adaptació. Cada infant s’adapta al centre d’una manera diferent i la durada del procés pot variar molt.


ELS LÍMITS: LA BASE PER A LA LLIBERTAT
Al centre diferenciem els conceptes “obeidència” i “responsabilitat”, es a dir fem un acompanyament en un base la responsabilitat i no la obediència. Nosaltres vetllem per la responsabilitat, fugint d’actituds d’obediència rere les quals només hi ha el desig de l’infant d’agradar a l’adult. L’adquisició de la responsabilitat sol ser més lenta però permet a llarg termini a l’infant ser ell mateix i anar incorporant en la seva manera de fer actituds i actuacions favorables a la bona convivència. Els límits es van introduint de manera progressiva a mesura que passen les coses; es parla amb els infants de manera individual i es va recordant (sempre en veu baixa i dirigint-nos a l'infant en concret) el límit pertinent en cada situació.


L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
En el nostre dia a dia l’atenció a la diversitat és quelcom molt present en cada moment. El treball en ambients lliures permet als infants rebre aquesta atenció d’una manera natural, són ells i elles qui gestionen el seu aprenentatge. Les activitats dirigides contemplen aquesta atenció amb propostes obertes i flexibles. Atenem les necessitats específiques de l’alumnat que presenta dificultats i dels nens i de les nenes amb altes capacitats.